MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

Informații Generale

   Bine aţi venit
      pe pagina comunei Moşniţa Nouă!

 

Pentru racordarea/branşarea la reţeaua de apă se solicită la AQUATIM S.A.

Avizul tehnic de branşare/racordare – persoane fizice

Notă: Prezentul aviz tehnic se emite în cazul lucrărilor de branşamente de apă şi racorduri de canalizare.
Pentru obţinerea avizului aveţi nevoie de:

-Cerere tipizată (persoane fizice / persoane juridice)

-Proiectul tehnic (PT) şi Detaliile de execuţie (DE.), întocmit de un proiectant autorizat (vezi lista firme agreate de Aquatim) şi verificat de un verificator de proiecte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/199, republicată şi actualizată până la data de 14.10.2009

-Extras CF individual şi colectiv al imobilului pentru care se solicită avizul tehnic

-Certificat de urbanism, emis de autoritatea competentă (Primăria comunei Moşniţa Nouă) conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată până la data de 14.10.2009

-Aviz de gospodărie subterană, emis de Aquatim

-Alte documente (documentaţii) impuse prin Certificatul de urbanism, care implică un aviz/acord din partea Aquatim

Temei legal: Hotărârea Consiliului de Administraţie al Aquatim nr. 12 /2007.

Pentru racordarea/branşarea la reţeaua de apă este nevoie de o

AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE 

eliberată de primarul comunei Moşniţa Nouă.

Executarea lucrărilor se poate face cu firme agreate de AQUATIM S.A. (vezi aici lista cu firmele de construcţii)

IMPORTANT Alegerea unui proiectant autorizat sau a unui constructor nu este limitată la firmele înscrise în listele de mai sus. Menţionăm că procedura de „agreere” a firmelor de construcţii de către societatea Aquatim presupune luarea lor în evidenţă şi prezentarea unor documente care să ateste performanţa tehnică şi situaţia financiară a firmelor respective.

 

CONTRACTUL CU AQUATIM S.A.

Documentele necesare pentru încheierea contractului se depun la Biroul Contracte al societăţii Aquatim. Datele de contact şi programul de lucru sunt prezentate în cele ce urmează. Procesarea dosarului şi întocmirea contractului durează maxim 15 zile lucrătoare.

Biroul Contracte

str. Treboniu Laurian nr. 7A, camera 12

Tel.: 0754 099 503, 0256 203 650

Luni, miercuri, vineri 8-15:30, marţi şi joi: 8-18

Documente necesare:

- cerere tipizată pentru persoane fizice / cerere tipizată pentru firme, institutii, organizaţii /cerere tipizată pentru asociaţii de locatari;

Pentru asociaţiile de proprietari constituite legal mai sunt necesare:

- actul constitutiv şi certificatul fiscal – fotocopie;

- un extras de carte funciară colectiv, cât mai recent – fotocopie;

Pentru asociaţiile de proprietari neconstituite legal mai sunt necesare:

- o împuternicire, semnată de toţi proprietarii/locatarii, care stabileşte persoana care va semna contractul (descărcaţi aici un model)

- un extras de carte funciară colectiv, cât mai recent (în lipsa acestuia, actele de spaţiu individuale deţinute: extras de carte funciară, contract de închiriere).

Pentru instituţii şi firme mai este necesar:

- avizul tehnic eliberat de Aquatim SA.