MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

Acte necesare urbanism

1. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru scoatere din circuitul agricol (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde : elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară
 • Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 • Plan de situaţie (1 :500) -2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1 :5000) - 1 copie xerox, eliberate de Primăria Moşniţa Nouă
 • Extras C.F. original şi la zi (valabil 30 zile).

 

2. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru lucrări de construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):
            IMPORTANT : adresa IGC pentru obligativitatea întocmirii documentaţiei pentru organizarea de şantier

 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 • Plan de situaţie (1 :500) - 2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1 :5000) - 1 copie xerox, eliberate de Primăria Moşniţa Nouă.

 

3. Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):
            IMPORTANT : adresa IGC pentru obligativitatea întocmirii documentaţiei pentru organizarea de şantier

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de deţinătorul titlului asupra imobilului conf. L540/1991 republicată
 • Dovada achitării taxei pentru A.C. (copie chitanţă)
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Avize şi acorduri şi/sau studii în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism.

 

4. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Autorizaţie de Desfiinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):
          IMPORTANT : adresa IGC pentru obligativitatea întocmirii documentaţiei pentru organizarea de şantier

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de deţinătorul titlului asupra imobilului conf. Legii 540/1991 republicată
 • Dovada achitării taxei pentru A.D. (copie chitanţă)
 • Adeverinţă cu valoarea impozabilă a clădirii de la Serviciul Impozite şi Taxe
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Alte avize şi acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.

 

5. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Prelungire Certificat de Urbanism (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip
 • Dovada achitării taxei pentru prelungirea Certificatului de urbanism (copie chitanţă; se achita 30% din suma platită iniţial la certificatul de urbanism)
 • Cerificatul de Urbanism în original.

 

6. Acte necesare pentru solicitare eliberare /emitere Prelungire Autorizaţie de Construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip
 • Dovada achitării taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Construire (se achită 30% din suma plătită iniţial la autorizaţia de construire)
 • Autorizaţia de Construire în original
 • Extras C.F. original şi la zi (valabil 30de zile).

 

7. După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei comunei Moşniţa Nouă şi Inspectoratului Teritorial în Construcţii Timiş, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:

a) Pentru Primăria Comunei Moşniţa Nouă:

b) Pentru Inspectoratul Teritorial în Construcţii Timiş:

 

8. Model pentru panou de identificare a investiţiei - conform Ordinului nr. 839/12.10.2009

9. Aviz Tehnic Aquatim

 a) Documentaţie pentru Primăria  Moşniţa Nouă:

b) Documentaţie pentru Aquatim:

 • Dosar şină;
 • Cerere tip Aquatim;
 • Copie Certificat Urbanism;
 • Copie Carte Funciară;
 • Memoriu instalaţii sanitare întocmit de proiectant de specialitate;
 • Plan instalaţii interioare;
 • Breviar de calcul;
 • Un plan încadrare în zonă + 2 planuri situaţie
 • Dovada achitării taxei de 24 lei (anticipat) + 2 copii
 • Actele se depun la camera 12, ghişeul 11

 

10. Aviz Tehnic Enel Electrica
 
a) Documentaţie pentru Primăria Moşniţa Nouă:

b) Documentaţie pentru Enel Electrica:

 • Dosar şină;
 • Cerere amplasament;
 • Fişă tehnică;
 • Copie Certificat Urbanism;
 • Copie Carte Funciară;
 • 2 planuri încadrare în zonă, scara 1:5000;
 • 2 planuri de situaţie, scara 1:500;
 • Dovada achitării taxei de 65,45 lei (anticipat) - 2 copii;
 • Actele se depun la camera 12, ghişeul 11

 

11. AVIZ TEHNIC PENTRU E-ON GAZ

 a) Documentaţie pentru Primăria  Moşniţa Nouă:

 • Dosar plic;
 • Cerere tip E-on Gaz;
 • Copie Certificat Urbanism;
 • Copie Carte Funciară;
 • Copie chitanta;

 b) Documentaţie pentru E-on Gaz:

 • Dosar şină;
 • Cerere tip E-on Gaz;
 • Copie C.I. sau C.U.I.;
 • Copie Certificat Urbanism;
 • Copie Carte Funciară;
 • 2 planuri încadrare în zonă;
 • 2 planuri situaţie;
 • Copie chitanţă ;

 

12. EMITEREA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE

 • Cerere pentru emiterea unui AVIZ DE OPORTUNITATE

 

13. ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE EXISTENȚĂ CONSTRUCȚII