MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

Obținerea ajutorului de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

 

ACTELE NECESARE CARE SE DEPUN  CU CEREREA PENTRU OBŢINEREA
AJUTORULUI PENTRU  ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI – OUG 70/2011
  • ACTELE DE STARE CIVILĂ ALE TUTUROR MEMBRILOR DE FAMILIE (certificate de naştere, Buletin Identitate/ Carte Identitate, Carte Identitate Provizorie, certificat de căsătorie, deces etc., după  caz,)
  • COPIE XEROX DE PE ACTELE DE ÎNCREDINŢARE, PLASAMENT, TUTELĂ, ADOPȚIE MINOR - unde este cazul;
  • ACTE  DOVEDITOARE  PRIVIND  VENITUL TUTUROR MEMBRILOR DE FAMILIE OBȚINUT ÎN LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII: adeverință cu salariu net (cu specificarea clară a orelor suplimentare și a bonurilor de masă sau a primelor – unde e cazul), toate cupoanele de: pensii, alocații de sprijin, ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, indemnizații, alocații de stat, burse, rente viagere, sau alte venituri - din luna anterioara depunerii cererii - dupa caz
  • EXTRAS DE CARTE FUNCIARA  pentru casa și grădina și pentru extravilan – actualizat, CONTRACT DE ÎNCHIRIERE LOCUINȚĂ, CERTIFICAT MOȘTENITOR, CONTRACT VÂNZARE-CUMPĂRARE  pentru uzufruct viager, etc. - după caz;
  • ADEVERINŢĂ DE LA PRIMĂRIE (registru agricol) CU SUPRAFAŢA DE  TEREN ARABIL CE O  DEŢINE/ NU DEŢINE ÎN PROPRIETATE ŞI DACĂ ARE SUBVENŢIE APIA (declaraţie cu motivul pentru care nu se lucrează terenul) – pentru fiecare adult din familie;
  • COPIE XEROX de pe talonul mașinii;
  • ÎMPUTERNICIRE   NOTARIALĂ  DIN PARTEA PROPRIETARULUI CASEI,  pentru persoanele care locuiesc cu titlu gratuit;
  • Ultima factură emisă de firma de distribuţie gaze naturale  sau de curent electric, după caz.
            Notă:
                   1. dosarul cu actele necesare se depune la primăria de domiciliu sau unde solicitantul are reședință;
   2. plata se face la casieria primăriei de domiciliu, iar banii sunt asigurați de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș.
LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL
 

CUANTUM  AJUTOR LEMNE