MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

PF - Declararea terenurilor

PF - Declararea terenurilor

  • declaraţie de impunere tip;
  • copie carte de identitate/buletin/paşaport proprietar;
  • copie titlu de proprietate sau act de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, schimb imobiliar, certificat de moştenitor, donaţie, etc);
  • copie plan de situaţie sau plan parcelar (în cazul terenurilor extravilane).

 

Incepând cu data de 02.12.2008 „Declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri” , „Declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren”, „Cererile de scoatere din evidenţa fiscală” şi actele anexate acestora se depun de fiecare proprietar/coproprietar.

ex: În cazul unui bun impozabil, teren/clădire deţinut în coproprietate de doi sau mai mulţi coproprietari, fiecare coproprietar va depune în vederea luării în evidenţă actele necesare impunerii prevăzute mai sus.

 

PF – Declararea dezmembrărilor de teren


PF - Scoaterea din evidenţa fiscală a  terenurilor

  • copie act de înstrăinare  (vânzare-cumpărare, schimb imobiliar, donaţie etc)
  • copie carte de identitate/buletin/paşaport proprietar;
  • cerere.
Copyright © 2014 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.