MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

PJ - Declararea mijloacelor de transport

Declararea mijloacelor de transport

 • declaraţia de impunere a mijlocului de transport până la 12 t sau peste 12 t;
 • copie CUI;
 • documentul ce atestă proprietatea (factură, contract);
 • certificatul fiscal de la vânzător, valabil pentru perioada în  care a avut loc transferul dreptului de proprietate, cu excepţia situaţiei în care înstrăinătorul are sediul / domiciliul în alta localitate decât comuna Moşniţa Nouă, caz în care se va depune  fişa de înmatriculare, cu stampila directiei fiscale / primăriei de unde a fost scos din evidenţă;
 • copie certificată a cărţii de identitate a vehiculului care va face obiectul dobândirii;
 • fişa înmatriculare.

 

Declararea mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing

 • declaraţia de impunere a mijlocului de transport până la 12 t sau peste 12 t;
 • copie CUI/CÎF;
 • copia certificată în conformitate cu originalul a contractului de leasing şi a  procesului verbal de predare primire;
 • copia certificată a cărţii de identitate a mijlocului de transport care va face obiectul contractului de leasing / copia certificată a poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto RCA;
 • fişa înmatriculare.

 

Declararea mijloacelor de transport la finalizarea contractului de leasing

 • copia certificată în conformitate cu originalul a facturii cu valoarea reziduală (în care să se identifice mijlocul de transport ) / declaraţiei vamale / actului constatator, după caz;
 • copia certificată în conformitate cu originalul a cărţii de identitate a mijlocului de transport;
 • fişa înmatriculare;
 • împuternicire  ( necesară pt. ridicarea fişei de înmatriculare);
 • certificat fiscal de la societatea de leasing (numai în cazul contractelor de leasing intern);

Obs.: în cazul în care mijloacele de transport nu au fost luate în evidenţa Primăriei Moşniţa Nouă, se procedează conform punctului D.

Declararea mijloace de transport aduse din import

 • Pentru mijloacele de transport aduse din import, în vederea declarării se vor depune la registratura Primăriei Moşniţa Nouă următoarele documente:
 • declaraţii de impunere 2 exemplare până la 12 t sau peste 12 t
 • copie certificată a documentului ce atestă proprietatea (factură, contract)
 • fişa de înmatriculare
 • copie certificată a cărţii de identitate a vehiculului

Excepţie: În cazul în care nu sunteţi în posesia cărţii de identitate a vehiculului, veţi depune  în termen de 5 zile lucrătoare de la eliberarea cărţii de identitate a vehiculului de RAR actele menţionate mai sus.

Declararea înstrăinării mijlocului de transport

 • declaraţia fiscală completată la toate rubricile;
 • originalul sau copia certificatului fiscal;
 • originalul şi copia actului prin care s-a efectuat transferul dreptului de proprietate. După certificarea copiei de către inspectorul din cadrul primăriei, originalul va fi înmânat contribuabilului;
 • copie certificată a cărţii de identitate a mijlocului de transport care face obiectul înstrăinării.
Copyright © 2014 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.