MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

PJ - Declararea demolărilor efectuate

Declararea demolărilor efectuate

  • DECLARAŢIE IMPUNERE CLĂDIRE, în 2 exemplare, completată la toate rubricile prevăzute de formular (la rubrica valoarea de intrare înregistrată în contabilitate se va trece valoarea declarată la organul fiscal a imobilului în chenar - stornare);
  • DECLARAŢIE TEREN, în 2 exemplare, completată la toate rubricile prevăzute de formular ( la rubrica terenuri cu construcţii se va completa cu noua suprafaţă liberă - adică suprafaţa liberă iniţială se aduna cu suprafaţa care a fost iniţial ocupată, şi care în urma demolării devine liberă);
  • PROCES-VERBAL la terminarea lucrărilor de demolare (semnat, stampilat şi datat);
  • AUTORIZAŢIE DE DEMOLARE (dacă a fost cazul);
  • BALANŢA SAU NOTA CONTABILĂ aferentă lunii în care s-a înregistrat în contabilitate stornarea valorii imobilului demolat;