MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

PJ - Declararea clădirilor

DECLARAREA DOBÂNDIRII CLĂDIRILOR

 • DECLARAŢIE IMPUNERE CLĂDIRI, în 2 exemplare, completată la toate rubricile prevăzute de formular (obligatoriu va fi inscris numărul de contact);
 • Actul de dobândire al imobilului (obligatoriu depusă pagina cu autentificarea actului);
 •  BALANŢA SAU NOTA CONTABILĂ aferentă lunii in care s-a înregistrat în contabilitate valoarea imobilului achiziţionat ( semnată, ştampilată şi datată);

 

DECLARAREA REEVALUĂRII CLĂDIRILOR

 •  DECLARAŢIE IMPUNERE CLĂDIRI, în 2 exemplare, completată la toate rubricile prevăzute de formular ( se va completa la rândul 1 din declaraţie ultima valoare de inventar a clădirii declarată la organul fiscal şi înregistrată în contabilitatea persoanei juridice, iar la rândul 2 din declaraţie se va înscrie numai diferenţa rezultată în urma reevaluării);
 • PROCES-VERBAL C.A. /A.G.A. /ASOCIAT UNIC prin care s-a acceptat noua valoare a clădirii dată de raportul de evaluare (conform pct. 55 lit. b) HG 44/2004),copie xerox certificată conform cu originalul;
 • RAPORTUL DE EVALUARE copie xerox, certificată conform cu originalul;
 • BALANŢA aferentă lunii în care s-a efectuat înregistrarea în contabilitate a diferenţei de valoare dată de raportul de evaluare (semnată, ştampilată si datată);

 

DECLARAREA MODERNIZĂRILOR EFECTUATE LA CLĂDIRI

 • DECLARAŢIE IMPUNERE CLĂDIRI, în 2 exemplare, completată la toate rubricile prevăzute de formular (se va completa la rândul 1 din declaraţie ultima valoare de inventar a clădirii declarată la organul fiscal şi înregistrată în contabilitatea persoanei juridice - anterior efectuării modernizării-, iar la rândul 2 din declaraţie se va trece valoarea modernizării);
 • PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR (semnat, ştampilat şi datat);
 • AUTORIZAŢIE DE CONSTRUCŢIE (dacă a fost cazul - toate paginile);
 • BALANŢA SAU NOTA CONTABILĂ aferentă lunii în care s-a înregistrat în contabilitate valoarea modernizărilor.

 

DECLARAREA ÎNSTRĂINĂRII CLĂDIRILOR

 • DECLARAŢIE IMPUNERE CLĂDIRI, în 2 exemplare, completată la toate rubricile prevăzute de formular (se va completa la rândul 1 din declaraţie ultima valoare de inventar a clădirii declarată la organul fiscal şi se va trece în chenar - stornare);
 • ACTUL DE ÎNSTRĂINARE (neapărat pagina cu autentificarea);
 • BALANŢA SAU NOTA CONTABILĂ aferentă lunii în care s-a înregistrat în contabilitate stornarea valorii imobilului înstrăinat;
Copyright © 2014 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.