MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

În atenţia cetăţenilor care se adresează SPCLEP

  • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor.
  • În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.
  • Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
  • Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei si a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original si copie.