MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

Achiziții publice

Firmele care încheie contracte cu Primăria comunei Moşniţa trebuie să prezinte cel puţin următoarele documente


- certificat de înregistrare

- certificat de înregistrare în scopuri de TVA (dacă e cazul)

- certificat constatator de la O.R.C.

- certificat fiscal de la A.F.P. din localitatea de domiciliu

- certificat fiscal de la Primăria comunei Moşniţa Nouă

- scrisoare de intenţie

Anunţ selecţie parteneri POCU PRIORITATEA DE INVESTIŢII 9.ii Obiectivul specific 4.1 (formate editabile - declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea, scrisoare de intenţie)