MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

Fișa comunei

FIȘA COMUNEI MOȘNIȚA NOUĂ

PE ANUL 2011

 

1. Sediul Consiliului Local: Moșnița Nouă nr.73, telefon 0256 393503, fax 0256 393529

2. Adresă pagină internet:  www.mosnitanoua.ro, www.mosnita.ro

3. Primar:  Sorincău Ioan

    Viceprimar:  Kadar Gheorghe

    Secretar:  Szabo Monika Rozalia

4. Repere istorice:

             - 1332 - localitatea este amintită în evidențele papale sub numele de Monisa (actuala Moșnița Veche; 

             - 1717 - în evidențele camerale figura ca Moschniy;  

             - 1761 - prima atestare a localității Urseni ;

             - 1902 - primii coloniști pun bazele localității Moșnița Nouă, care este amintită ca localitate componentă a comunei Moșnița în 1935;

             - 1925 - a fost întemeiată localitatea Albina;

             - 1956 - cătunul Rudicica este amintit ca aparținând satului Urseni, comuna Moșnița;

5. Populația stabilă la 1 ianuarie 2012 - total = 5.810 persoane, din care:

- bărbați = 2.980 persoane

- femei = 2.830 persoane

6. Numărul locuințelor la 31 decembrie 2012 = 2.150

7. Numărul și denumirea satelor componente = 4: Moșnița Nouă, Albina, Moșnița Veche, Urseni (cu cătunul aparținător Rudicica).

8. Număr posturi în primărie - total = 42, din care:

- funcționari publici = 16 - ocupate 15

- personal contractual = 25 - ocupate 16

9. Număr consilieri = 13 - din iunie 2012: 15

10. înfrățiri, colaborări cu localități din afara țării:

- Colaborare cu localitatea Barlt din Germania, privind schimburi de scrisori în vederea înfrățirii.

- Colaborare cu localitatea Vols din Austria, privind schimburi de scrisori în vederea înfrățirii.

11. Piețe - târguri:

- târg mixt - săptămânal = sâmbăta;

12. Obiective și investiții propuse a se realiza:

- Modernizarea străzilor din localitățile aparținătoare comunei Moșnița Nouă;

- Asfaltarea drumurilor comunale: DC 98 Timișoara-Urseni și DC 97 Timișoara-Moșnița Veche;

- Extinderea rețelei de alimentare cu apă în toate satele aparținătoare;

- Extinderea sistemului de alimentare cu energie electrică în PUZ-urile elaborate pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003;

- Extinderea sistemului de canalizare;

- Construirea unui nou sediu pentru primărie;

- Construirea unei case de cultură în localitatea Moșnița Nouă;

- contruirea unui bazin de înot didactic.

13. Proiecte cu finanțare (cofinanțare) externă în derulare:

- Programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural în comuna Moșnița Nouă (O.G.7/2006).

14. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 23

15. Activitatea de transport școlar:

- Are în administrare microbuzul TM 86 CJT din anul 2001 și microbuzul TM 01 SMN în patrimoniu;

- Traseu de deplasare  TM 86 CJT: Rudicica - Școala generală nr.20 Timișoara (Cartier Ciarda Rosie) - 17 elevi;

- Trasee de deplasare TM 01 SMN - Moșnița Nouă - Moșnița Veche, Moșnița Nouă - Casa de copii Otniel, Mosnita Nouă - Agrotim - 75 elevi

16. Instituții școlare:

- Școală generală cu clasele I-VIII: Moșnița Nouă și  structuri cu clasele I-VIII laUrseni și  cu clasele I-IV:  Moșnița Veche;

- Grădinițe cu program normal: Moșnița Veche, Urseni și Albina;

- Grădiniță cu program prelungit: Moșnița Nouă,.

17. Instituții sanitare:

- Dispensare medicale: Moșnița Nouă, Moșnița Veche , Urseni; Albina

- Cabinete medicale: Moșnița Nouă (trei);

- Farmacii umane: Moșnița Nouă (2), Moșnița Veche, Urseni;

- Cabinete veterinare: Moșnița Nouă, Moșnița Veche;

- Farmacie sanitar-veterinară: Moșnița Nouă.

18. Instituții culturale:

- Cămine culturale:  Moșnița Veche, Urseni si Albina;

- Bibliotecă: Moșnița Nouă.

19. Baze sportive și de agrement:

- Terenuri de fotbal: Moșnița Nouă , Moșnița Veche, Urseni si Albina.

- Sală de sport la Moșnița Nouă

20. Biserici, mănăstiri și alte lăcașe de cult:

- Biserici ortodoxe: Moșnița Nouă , Moșnița Veche, Urseni si Albina;

- Biserica Romano-Catolica: Urseni;

- Biserica reformata: Moșnița Nouă;

- Biserici penticostale: Moșnița Nouă, Moșnița Veche;

- Biserica Baptista: Moșnița Nouă, Moșnița Veche, Urseni

21. Rugi și alte manifestări cultural-religioase:

- Ruga în localitatile: Moșnița Veche ( Rusalii); Moșnița Nouă (20 iulie - Sf. Ilie); Albina si Urseni (15 august - Sf. Maria Mare).