Proiecte infrastructurăNr. crt
Autoritatea competentă
Denumire obiectiv
Valoare estimată [lei]
Stare
1
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Consiliul Judeţean Timiş, cf. O.U.G. nr. 105/2010
Extindere reţea canalizare menajeră în localitatăţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche
 8.564.407
avizat de C.T.E. din M.D.R.T, aşteaptă finanţare
2  Extindere reţea de alimentare cu apă com. Moşniţa Nouă. loc. Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, relizare staţie de pompare de ridicare de presiune  8.568.345  avizat de C.T.E. din M.D.R.T, aşteaptă finanţare
3
Modernizare stradă în localitatea Rudicica
 596.186
avizat de C.T.E. din M.D.R.T, aşteaptă finanţare etapa II, vezi etapa I
4
Modernizare străzi în localitatea Albina
 1.664.930
avizat de C.T.E. din M.D.R.T, aşteaptă finanţare etapa II, vezi etapa I
5
Modernizare străzi în localitatea Moşniţa Veche
 5.507.616
avizat de C.T.E. din M.D.R.T, aşteaptă finanţare etapa II, vezi etapa I
6
Modernizare străzi în localitatea Moşniţa Nouă
 2.365.688
avizat de C.T.E. din M.D.R.T, aşteaptă finanţare etapa II, vezi etapa I
7
Modernizare străzi în localitatea Urseni
 3.130.956
avizat de C.T.E. din M.D.R.T, aşteaptă finanţare etapa II, vezi etapa I
8
Pietruire străzi în P.U.Z. Moşniţa Nouă Sud
 2.007.911
avizat de C.T.E. din M.D.R.T, aşteaptă finanţare etapa II, vezi etapa I
9
Modernizare drum comunal DC 97 Moşniţa Veche - Timişoara
 3.414.840
avizat de C.T.E. din M.D.R.T, aşteaptă finanţare etapa II, vezi etapa I
10
Modernizare drum comunal DC 98 Urseni - Timişoara
 3.681.490
avizat de C.T.E. din M.D.R.T, aşteaptă finanţareetapa II, vezi etapa I
11 CJT, conform criteriului 4 din Legea273/2006, cu finanţare din bugetul local al comunei Moşniţa Nouă
Reparaţii îmbrăcăminte asfaltică pe DC152 Urseni - Moşniţa Nouă - Moşniţa Veche
43.000
CL Moşniţa,
21.500
C.J . Timiş
lucrările încep în 12 aprile a.c.
12
Extindere reţea de alimentare cu apă în localităţile Albina şi Urseni - Studiu de fezabilitate şi Proiect tehnic
129.000
CL Moşniţa,
64.500
C.J . Timiş
finanţare asigurată, în curs de atribuire lucrări
13 Amenajare drumuri PUZ tineret Moşniţa Nouă, Moşniţa Veche, Moşniţa Nouă Nord
2.236.000
CL Moşniţa,
1.118.000
C.J . Timiş
se caută surse de finanţare
14 Buget local
Amenajare De 78/2 care face legatura intre intravilanul cătunului Rudicica si Dc 96
120.000
lucrările încep în 12 aprile a.c.
 15
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" S.A.
 Semnalizare luminoasă la trecerea peste calea ferată a drumului comunal Urseni - Moşniţa Nouă
 Buget CN CFR S.A.
 
 16
Programul operaţional Regional (POR)
 Extindere drum judeţean DJ592 la patru benzi şi introducere linie tramvai Timişoara - Moşniţa Nouă - Moşniţa Veche
 Fonduri europene
 În curs de avizare
17
F.E.A.D.R. Modernizare drumuri de exploatare în comună Fonduri europene Proiect depus, în curs de evaluare

 

Contact

Moşniţa Nouă nr.73,
Timiş, 307285

Tel +40-256-393503
+40-256-393494
Fax +40-256-393529

E-Mail:
office@mosnita.ro

Ultimele Ştiri


Planuri ale extinderilor de apă şi canalizare
Formulare ENEL pentru PUZ-urile noi
Cereri pentru locuinţe ANL
Telefon AQUATIM pentru avarii